Events

Đội Ứng Phó COVID-19 của Á Châu sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Rất khó có thể tìm thấy những thông tin đáng tin cậy bằng ngôn ngữ mà bạn thông thạo. Trung Tâm Y Tế và Dịch Vụ Châu Á có thể giúp bạn.

Trung Tâm Y Tế và Dịch Vụ Châu Á có đội ngũ nhân viên tin cậy nói được những ngôn ngữ khác nhau chỉ cần bạn gọi vào theo số điện thoại cung cấp dưới đây. Vui lòng gọi và cho chúng tôi biêt chuyện gì xảy ra với bạn, nói lên những thắc mắc bạn đang có. Hãy giúp chia sẻ thông tin hữu ích này với mọi người.

繁體中文 (503) 772-5889 Cantonese
简体中文 (503) 772-5890 Mandarin
한국어 (503) 772-5891 Korean
Tiếng Việt (503) 772-5892 Vietnamese
English (503) 772-5888 English
Events Events

Để biết thêm thông tin mới nhất về những hướng dẫn an toàn trong mùa dịch COVID-19, sau đây là một số nguồn:


Những nút nhấn ở đầu trang giúp truy cập những thông tin quan trọng về COVID-19 bằng tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Hàn Quốc, và tiếng Việt một cách nhanh chóng.